PREDAJ a SERVIS

registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní

Elcom, Datecs, Pegas, Varos, Custom, Ditron

Všetky naše predávané pokladnice sú v súlade s platnou legislatívou a spĺňajú požiadavky zákona č. 289/2008 Z. z., čo potvrdzuje certifikát vydaný autorizovanou skúšobňou.

Uvedenie do prevádzky novej fiskálnej pokladnice môžu podľa zákona č. 289/2008 Z.z. vykonávať len oprávnené servisné organizácie (SO) zapísané v registri DR SR.